Showing 1–24 of 54 results

ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบจัดช่อ: ของขวัญที่ทั้งสวยงามและมีคุณค่า
ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบจัดช่อ เป็นการนำธนบัตรมาพับเป็นดอกกุหลาบ และจัดเรียงเป็นช่อ เหมาะสำหรับมอบให้ในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานรับปริญญา งานแต่งงาน หรือมอบให้เป็นของขวัญแสดงความยินดี

ความหมายของช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบจัดช่อ

ความรัก: ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบจึงสื่อถึง ความรัก ที่มั่นคง ยั่งยืน เหมาะสำหรับมอบให้คนรัก คู่ครอง เพื่อแสดงถึงความรักที่ลึกซึ้ง
ความร่ำรวย โชคลาภ: ธนบัตรเป็นสัญลักษณ์ของเงินทอง ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบจึงสื่อถึง ความร่ำรวย โชคลาภ และความมั่งคั่ง
ความสำเร็จ: ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบ สื่อถึง ความสำเร็จ ก้าวหน้า เหมาะสำหรับมอบให้เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
ความก้าวหน้า: ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบ สื่อถึง ความก้าวหน้า รุ่งเรือง เหมาะสำหรับมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจ
ความปรารถนาดี: ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบ สื่อถึง ความปรารถนาดี อวยพรให้ประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับมอบให้ในโอกาสต่างๆ
วัสดุที่ใช้
ธนบัตร: นิยมใช้ธนบัตรใหม่ ไม่มีรอยยับ มาพับจะสวยงาม ขึ้นรูปดอกชัด กลีบแข็งแรง ทางร้านดุจเดือนฟลอริสท์จะมีแบงค์ใหม่สำหรับจัดทำเตรียมไว้ล่วงหน้า จึงสามารถจัดทำได้ทันที

ช่อแบงค์พับเป็นดอกกุหลาบ