Showing 1–24 of 65 results

แจกันดอกไม้สด
การมอบแจกันดอกไม้สดเป็นวิธีแสดงความยินดีที่สวยงามและน่าประทับใจ ดอกไม้สดสื่อถึงความสดใส ร่าเริง และความเริ่มต้นใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมอบให้กับบุคคลพิเศษในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น
วันเกิด: แสดงถึงความปรารถนาดีและอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
วันครบรอบ: แสดงถึงความรักและความผูกพัน
งานเลื่อนตำแหน่ง: แสดงถึงความยินดีในความสำเร็จ
งานขึ้นบ้านใหม่: แสดงถึงอวยพรให้มีความสุขในบ้านใหม่
งานเปิดกิจการ: แสดงถึงอวยพรให้กิจการรุ่งเรือง
งานเกษียณ: แสดงถึงความขอบคุณสำหรับการทำงานหนัก
แจกันดอกไม้สดยังช่วงให้ผู้รับรู้สึกสดชื่น จึงได้รับความนิยมมาก ให้ได้ทุกโอกาส ตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย เยียมไข้ เป็นการแสดงความรักความห่วงใยให้กัน มอบกำลังใจ สือความหมายตามโทนสีดอกไม้ที่ต้องการ ร้านดุจเดือนฟลอริสท์ มีแจกันดอกไม้สดให้เลือกหลากหลายแบบตามต้องการค่ะ

แจกันดอกไม้สด